Wyburn murer syndrom

importan; Det er mulig at den viktigste tittelen på rapporten Wyburn Mason syndrom er ikke navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (r) og uorden underavdeling (er) som omfattes av denne rapporten.

Wyburn-Mason syndrom er en ekstremt sjelden nonhereditary lidelse som er til stede ved fødselen (medfødt). Berørte spedbarn har arteriovenøse misdannelser (AVMs), som er utviklingsavvik som påvirker blodårene, spesielt de arterier, vener og kapillærer. Arteriene vanligvis bærer oksygenrikt blod fra hjertet til kroppens celler, mens vener transport oksygenfattig blod til hjertet og lungene for utveksling av oksygen og karbondioksid. Nettverket av svært små blodårer (kapillærer) som normalt forbinder arterier og vener kan være fraværende og blodårene kan være direkte knyttet sammen. Større AVMs kan bestå av en sammenfiltret masse av unormale eller misdannede blodkar. AVMs forbundet med Wyburn-Mason syndrom er vanligvis funnet i øynene og midthjernen. Den eksakte årsaken til Wyburn-Mason syndrom er ukjent.

March of Dimes fødselsskader foundatio; 1275 Mamaroneck Avenu; White Plains, NY 1060; Tlf: (914) 997-448; Fax: (914) 997-476; Tlf: (888) 663-463; E-post: Askus @ marchofdime; Internett: http: //www.marchofdime; NIH / National Eye Institut; 31 Senter D; MSC 251; Bethesda, MD 20892-251; Forent stat; Tlf: (301) 496-524; Fax: (301) 402-106; E-post: 2020@nei.nih.go; Internett: http://www.nei.nih.gov; NIH / National Institute of nevrologiske lidelser og Strok; P.O. Boks 580; Bethesda, MD 2082; Tlf: (301) 496-575; Fax: (301) 402-218; Tlf: (800) 352-942; TDD: (301) 468-598; Internett: http://www.ninds.nih.gov; Genetiske og sjeldne sykdommer (Gard) Informasjon Cente; PO Box 812; Gaithersburg, MD 20898-812; Tlf: (301) 251-492; Fax: (301) 251-491; Tlf: (888) 205-231; TDD: (888) 205-322; Internett: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD; National Organization of Vascular Anomalie; PO Box 3821; Greensboro, NC 27438-821; E-post: admin@mail.novanew; Internett: http: //www.novanew; Venøs sykdom Coalitio; 1075 S. Yukon Street, Suite 32; Suite 32; Lakewood, CO 8022; Tlf: (303) 989-050; Fax: (303) 989-020; Tlf: (888) 833-446; E-post: info @ venousdiseasecoalitio; Internett: http: //www.venousdiseasecoalition

Dette er et utdrag fra en rapport fra National Organization for sjeldne diagnoser (NORD). En kopi av den fullstendige rapporten kan lastes ned gratis fra NORD nettsiden for registrerte brukere. Hele rapporten inneholder tilleggsinformasjon, inkludert symptomer, årsaker, berørte befolkningen, relaterte lidelser, standard og investigational behandling (hvis tilgjengelig), og referanser fra medisinsk litteratur. For en fulltekstversjon av dette emnet, kan du gå til www.rarediseases og klikk på Rare Disease Database under “Rare Disease Information”.

Informasjonen som er gitt i denne rapporten er ikke ment for diagnostiske formål. Det er gitt kun for informasjonsformål. NORD anbefaler at berørte enkeltpersoner søke råd eller veiledning av sine egne personlige leger.

Det er mulig at tittelen på dette emnet er ikke navnet du valgte. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (e) og Disorder Subdivision (e) som omfattes av denne rapporten

Denne sykdommen inngang er basert på medisinsk informasjon som er tilgjengelig gjennom det tidspunkt ved enden av emnet. Siden NORDs ressursene er begrenset, er det ikke mulig å holde hver oppføring i den sjeldne sykdommen Database helt oppdatert og nøyaktig. Ta kontakt med etatene oppført i Resources for den mest oppdaterte informasjonen om denne lidelsen.

For ytterligere informasjon og hjelp om sjeldne lidelser, vennligst kontakt National Organization for sjeldne diagnoser ved postboks Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, telefon (203) 744-0100, nettsted www.rarediseases eller e-post foreldreløs @ rarediseases

Sist oppdatert: 6/29/201; Copyright 1988, 1989, 2001, 2010 National Organization for sjeldne funksjonshemninger, Inc.

 fra National Organization for sjeldne diagnoser

Bonnet-Dechaumme-Blanc syndrom

Ingen