Wilms tumor og andre barndom nyresvulster behandling (pdqто): behandling [] -om dette PDQ sammendraget

Generell informasjon om nefroblastomatose

Dette komplementær og alternativ medisin (CAM) informasjon sammendraget gir en oversikt over bruken av 714-X som behandling for mennesker med kreft. Oversikten inneholder en kort historie om utviklingen av 714-X, en gjennomgang av laboratorium, dyr og klinisk forskning, og mulige bivirkninger av 714-X bruk; Dette sammendraget inneholder følgende nøkkel informasjons; Den viktigste bestanddel i 714-X er avledet fra kamfer i en kjemisk reaksjon med ammoniakk og natriumklorid; Det hevdes at …

Standard behandlingstilbud for nefroblastomatose

Standard behandlingstilbud for nefroblastomatose inkluderer følgende

preoperativ kjemoterapi

Nåværende behandling inkluderer vinkristin og daktinomycin til nesten fullstendig oppløsning, som bestemmes av bildediagnostikk.

Nedsatt-sparing kirurgi

Selv med behandling (vinkristin og dactinomycin), vil omtrent halvparten av barn med diagnosen nefroblastomatose utvikle Wilms tumor i løpet av 36 måneder. I en serie av 52 pasienter, 3 pasienter døde av tilbakevendende Wilms tumor. [1] I behandlede barn, så mange som en tredjedel av Wilms svulster er anaplastic, trolig som følge av valg av kjemoterapi-resistente svulster, så tidlig påvisning er kritisk. Pasienter overvåkes av avbildning ved et maksimalt intervall på 3 måneder, i minst 7 år. Gitt den høye forekomsten av bilaterality og de påfølgende Wilms tumor, er nyrebevarende kirurgi indisert. [1]

Disse pasientene er kvalifisert for behandling på COG-AREN0534 studie med vinkristin og daktinomycin.

Referanser

Denne informasjonen er produsert og levert av Nationa; Cance; Institute (). Informasjonen i dette emnet kan ha endret seg siden den ble skrevet. For den mest oppdaterte informasjonen, ta kontakt med Nationa; Cance; Institute via Internett nettsted på http: /; cancer.gov eller ring 1-800-4-kreft.

 Offentlig informasjon fra National Cancer Institute