Wilate

Regjeringen godkjenner Wilate

Generisk Navn: von Willebrand faktor / koagulasjonsfaktor VIII Complex (human); Dato for godkjenning: 04.12.2009; Firma: Octapharma USA; Behandling for: von Willebrands sykdom

Disse høydepunkter omfatter ikke all informasjon som er nødvendig for å bruke Wilate trygt og effektivt. Se preparatomtalen for Wilate.

De vanligste bivirkningene i kliniske studier på VWD var urtikaria og svimmelhet (hver 2,2%).

Høydepunkter i preparatomtalen

For å rapportere mistenkte bivirkninger, kontakt Octapharma USA Inc. på telefon # 866-766-4860 eller regjeringen i stats 1088 eller www.the government.gov/medwatch.

Graviditet Kategori C Risiko kan ikke utelukkes

Wilate Indikasjoner og bruk

CSA Schedule N Ikke et kontrollert stoff

von Willebrands sykdom desmopressin, DDAVP, Stimate, humate-P, Alphanate, antihemophilic faktor / von Willebrand faktor, Vonvendi

Dosering og administrasjon

Dosering Skjemaer og sterke sider

Kontra

Advarsler og forsiktighetsregler

Wilate bivirkninger

Drug Interactions

Bruk i spesielle pasientgrupper

Pasientrådgivning for Wilate

Wilate (antihemophilic faktor / von Willebrand faktor)