Valium (diazepam) bruker, dosering, bivirkninger

Hva er Valium?

Valium brukes til å behandle angstlidelser, alkohol abstinenssymptomer, eller muskelkramper.

Valium brukes noen ganger med andre medisiner for å behandle anfall.

Du bør ikke bruke valium hvis du er allergisk mot diazepam eller lignende legemidler (Ativan, Klonopin, Restoril, Xanax, og andre), eller hvis du har myasthenia gravis, alvorlig leversykdom, trangvinklet glaukom, alvorlig pusteproblem, eller sove apnea.

Viktig informasjon

Før du tar Valium, fortelle legen din hvis du har glaukom, astma eller andre pusteproblemer, nyre eller leversykdom, beslag, eller en historie med narkotika eller alkohol avhengighet, psykiske lidelser, depresjon eller selvmordstanker.

Ikke start eller slutte å ta Valium under graviditet uten legens råd. Diazepam kan skade en ufødte baby, men har et anfall under graviditet kan skade både mor og baby. Fortell legen din umiddelbart dersom du blir gravid mens du tar diazepam for kramper.

Valium kan være vanedannende. Misbruk av vanedannende medisiner kan føre til avhengighet, overdose eller død.

Ikke gi denne medisinen til et barn yngre enn 6 måneder gammel.

Før du tar denne medisinen

Du bør ikke bruke valium hvis du er allergisk mot diazepam eller lignende legemidler (Ativan, Klonopin, Restoril, Xanax, og andre), eller hvis du har

myasthenia gravis (en muskelsvakhet lidelse)

alvorlig leversykdom

en alvorlig pusteproblem

søvnapné (åndedrettsstans under søvn); eller

alkoholisme eller avhengighet til rusmidler som ligner på diazepam.

For å sikre at Valium er trygt for deg, fortelle legen din hvis du har noen av disse tilstandene

glaukom

astma, emfysem, bronkitt, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOLS), eller andre pusteproblemer

nyre- eller leversykdom

epilepsi eller annen anfall lidelse

en historie med mental sykdom, depresjon eller selvmordstanker eller atferd; eller

en historie med narkotika eller alkohol avhengighet.

Ved behandling av anfall, ikke starte eller slutte å ta Valium under graviditet uten legens råd. Valium kan skade en ufødte baby, men har et anfall under graviditet kan skade både mor og baby. Fortell legen din umiddelbart dersom du blir gravid mens du tar Valium for anfall.

Ved behandling av angst, alkohol tilbaketrekning, eller muskelkramper: Hvis du tar Valium mens du er gravid, kan barnet bli avhengig av narkotika. Dette kan føre til livstruende abstinenssymptomer hos barnet etter at det er født. Babyer født avhengige av vanedannende medisin kan trenge medisinsk behandling i flere uker. Fortell legen din dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.

Diazepam kan gå over i morsmelk og kan skade en pleie baby. Du bør ikke amme mens du bruker denne medisinen.

De sedative effektene av Valium kan vare lenger i eldre voksne. Fallulykker er vanlig hos eldre pasienter som tar benzodiazepiner. Vær forsiktig for å unngå å falle eller utilsiktet skade mens du tar Valium.

Valium er ikke godkjent for bruk av noen yngre enn 6 måneder gammel. Ikke gi denne medisinen til et barn uten legens råd.

Ta Valium nøyaktig som foreskrevet av legen din. Følg alle instruksjonene på resept etiketten. Legen din kan noen ganger endre din dose for å sikre at du får de beste resultatene. Ikke ta denne medisinen i større eller mindre mengder eller lenger enn anbefalt.

Hvordan bør jeg ta Valium?

Valium kan være vanedannende. Misbruk av vanedannende medisiner kan føre til avhengighet, overdose eller død. Selge eller gi bort denne medisinen er mot loven.

Mål flytende medisin med doseringssprøyte eller med en spesiell dose-måleskje eller medisin kopp. Hvis du ikke har en dose-måleapparat, spør på apoteket for en.

Valium skal brukes for bare en kort tid. Ikke ta denne medisinen i mer enn 4 måneder uten legens råd.

Ikke slutte å bruke Valium plutselig, eller du kan ha økt anfall eller ubehagelige abstinenssymptomer. Spør legen din hvordan du trygt slutte å bruke diazepam.

Ring legen din med en gang hvis du føler at denne medisinen ikke fungerer så godt som vanlig, eller hvis du tror du trenger å bruke mer enn vanlig.

Mens du bruker Valium, må du kanskje hyppige blodprøver på legens kontor.

Lagres ved romtemperatur unna fuktighet, varme og lys. Etter at du har sluttet å bruke denne medisinen, spyle ubrukte piller ned toalettet.

Hold styr på hvor mye medisin som brukes fra hver ny flaske. Valium er et stoff om misbruk og du bør være oppmerksom på hvis noen bruker medisinen feil eller uten resept.

Ta den glemte dosen så snart du husker det. Hopp over den glemte dosen hvis det er nesten tid for neste planlagte dose. Ikke ta ekstra medisin for å gjøre opp ubesvarte dose.

 En overdose av diazepam kan være dødelig.

Overdose symptomer kan inkludere ekstrem tretthet, tap av balanse eller koordinasjon, halte eller svake muskler, eller besvimelse.

Denne medisinen kan påvirke din tenkning eller reaksjoner. Vær forsiktig hvis du kjører eller gjøre noe som krever at du være på vakt.

Hva skjer hvis jeg glemmer en dose?

Ikke drikk alkohol mens du tar diazepam. Denne medisinen kan øke effekten av alkohol.

Hva skjer hvis jeg overdose?

Grapefrukt og grapefruktjuice kan samhandle med diazepam og føre til uønskede bivirkninger. Diskuter bruk av grapefrukt produkter med legen din.

Få nødstilfelle medisinsk hjelp hvis du har tegn på en allergisk reaksjon på Valium: elveblest; vanskelig å puste; hevelser i ansiktet, lepper, tunge eller svelg.

Hva bør jeg unngå mens du tar Valium?

Ring legen din med en gang hvis du har

forvirring, hallusinasjoner, uvanlige tanker eller atferd

uvanlig risikotaking atferd, redusert hemninger, ingen frykt for fare

Valium bivirkninger

nedstemthet, tanker om selvmord eller skade deg selv

hyperaktivitet, uro, aggresjon, fiendtlighet

nye eller forverrede anfall

svak eller grunne pust, kanskje en følelse som du passerer ut

muskelrykninger, tremor

tap av blærekontroll; eller

liten eller ingen vannlating.

Vanlige Valium bivirkninger kan omfatte

døsighet

sliten følelse

muskelsvakhet; eller

tap av koordinasjon.

Dette er ikke en komplett liste over bivirkninger og andre kan forekomme. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger. Du kan rapportere bivirkninger til regjeringen ved stats 1088.

Tar Valium med andre legemidler som gjør deg søvnig eller langsom pust kan føre til farlige eller livstruende bivirkninger. Spør legen din før du tar Valium med en sovepille, narkotiske smerte medisin, muskel relaxer, eller medisin for angst, depresjon, eller anfall.

Fortell legen din om alle dine nåværende medisiner og noen du starter eller slutter å bruke, spesielt

cimetidin

disulfiram (Antabuse)

omeprazol

fenytoin

et antibiotikum – klaritromycin, erytromycin, telitromycin

et antidepressivt middel slik som fluoksetin og andre

Hvilke andre legemidler vil påvirke Valium?

soppdrepende medisin – itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol

hjerte eller blodtrykk medisiner som diltiazem, nicardipin, kinidin, verapamil og andre; eller

Valium (diazepam)

HIV / AIDS-medisiner – atazanavir, delavirdin, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, sakinavir eller ritonavir.

Denne listen er ikke komplett. Andre medikamenter kan interagere med diazepam, inkludert reseptbelagte og over-the-counter medisiner, vitaminer og urteprodukter. Ikke alle mulige interaksjoner er nevnt i denne medisinen guide.

13.02.2015-09-24, 02:35:17

Graviditet Kategori D Positiv bevis for risiko

CSA Schedule 4 Noen potensial for misbruk

Godkjenning Historie Kalender Drug historie i regjeringen

Angst Xanax, Lexapro, Cymbalta, alprazolam, atenolol, lorazepam

Muskelspasmer cyclobenzaprine, Soma, baklofen, Flexeril, diazepam, tizanidin

Alkohol Uttak atenolol, diazepam, Tenormin, Librium, chlordiazepoxide, oxazepam

Lys Sedasjon promethazine, diazepam, Phenergan, Demerol, klorpromazin, midazolam