ultimatecare combo

Utilsiktet overdose av produkter som inneholder jern er en ledende årsak til dødelig forgiftning hos barn yngre enn 6 år. Hold denne og alle legemidler utilgjengelig for barn. Ved utilsiktet inntak, ringe ditt lokale giftkontrollsenter eller legen din med en gang.

Behandling eller forebygging av en mangel på vitaminer eller mineraler før, under og etter svangerskapet og mens du ammer. Det kan også brukes til andre forhold som bestemmes av legen din.

UltimateCare Combo er et vitamin, mineral, jern, folsyre, omega-3 fettsyrer, og krakk mykner kombinasjon. Det fungerer ved å gi vitaminer og mineraler til kroppen for å bidra til å dekke ernæringsmessige behov. Den krakk mykner bidrar til å hindre forstoppelse som kan oppstå med jernprodukter.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med UltimateCare Combo. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg

Noen legemidler kan samhandle med UltimateCare Combo. Fortell legen din dersom du bruker andre legemidler, spesielt noen av de følgende

Dette kan ikke være en fullstendig liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør legen din hvis UltimateCare Combo kan samhandle med andre legemidler som du tar. Sjekk med legen din før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Bruk UltimateCare Combo som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker UltimateCare Combo.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsomme

Forstoppelse; mørk eller misfarget avføring; diaré; kvalme; mageknip; oppkast.

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge); svart, tjæreaktig avføring; blod eller striper av blod i avføringen; magesmerter eller kramper.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt legen din. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger. For å rapportere bivirkninger til den aktuelle etaten, kan du lese veiledningen til rapportering problemer til FDA.

Kontakt 1-800-222-1222 (American Association of Poison kontrollsentraler), ditt lokale giftkontrollsenter eller legevakten umiddelbart. Symptomer kan være svart, tjæreaktig avføring; brystsmerter; manglende følelse varsling; tap av balansen, anfall; alvorlig kvalme, oppkast, diaré, eller magesmerter; kortpustethet; treghet; problemer med å puste; uvanlig tretthet eller svakhet; usedvanlig blek hud; svak puls.

Oppbevar UltimateCare Combo ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold UltimateCare Combo utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

Denne informasjonen skal ikke brukes til å avgjøre om ikke å ta UltimateCare Combo eller andre medisiner. Kun helsepersonell har kunnskap og opplæring for å bestemme hvilke medisiner er riktig for deg. Denne informasjonen går ikke god for noen form for medisin som trygge, effektive, eller godkjent for behandling av en pasient eller helsetilstand. Dette er bare en kort oppsummering av generell informasjon om UltimateCare Combo. Det omfatter ikke all informasjon om mulige bruksområder, veibeskrivelser, advarsler, forholdsregler, interaksjoner, skadevirkninger, eller risikoer som kan gjelde for UltimateCare Combo. Denne informasjonen er ikke bestemt lege og erstatter ikke informasjonen du får fra legen din. Du må snakke med helsepersonell for fullstendig informasjon om risiko og fordeler ved bruk UltimateCare Combo.