typisk hemolytisk uremisk syndrom

importan; Det er mulig at den viktigste tittelen på rapporten Typisk hemolytisk-uremisk syndrom er ikke navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (r) og uorden underavdeling (er) som omfattes av denne rapporten.

Den hemolytisk uremisk syndrom er definert av den plutselige opptreden av akutt hemolytisk anemi med fragmenterte røde blodceller, lave nivåer av blodplater (trombocytopeni), og akutte nyreskade. Hemolytisk uremisk syndrom er en samlebetegnelse som dekker tre hoved undergrupper STEC (typisk), atypisk hemolytisk uremisk syndrom, og Sp HUS (streptokokk lungebetennelse i forbindelse HUS). Denne rapporten dekker STEC (typisk) hemolytisk uremisk syndrom, som er oftest assosiert med E. coli-smitte og blodig diaré. NORD har en egen rapport om sjeldne atypisk hemolytisk uremisk syndrom, som ikke er forårsaket av infeksjon med E. coli og er ofte et resultat av en genetisk mutasjon; Typisk hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) er en uvanlig sykdom som oppstår i 5 til 15 prosent av personer, spesielt barn, som er smittet av Escherichia coli (E. coli) bakterien, vanligvis O157: H7. Denne organismen frigjør giftstoffer i tarmen som blir absorbert inn i blodstrømmen og transporteres av hvite blodlegemer (leukocytter) til nyrene. Dette resulterer i akutt nyreskade. Det kan også være skade på hjernen med kramper og koma, bukspyttkjertelen med pankreatitt og tidvis diabetes mellitus, og andre organer; Typisk HUS rammer hovedsakelig unge barn mellom ett og 10 år. Mer nylig et stort antall voksne ble påvirket av STEC HUS i Europa. Utbruddet av HUS er innledes med en sykdom preget av oppkast, magesmerter, feber, og, som regel, blodig diaré.

Nyre Fund, Inc; 11921 Rockville Pik; Suite 30; Rockville, MD 2085; OSS; Tlf: (800) 638-829; E-post: hjelpetelefon @ kidneyfun; Internett: http: //www.kidneyfun; National Kidney foundatio; 30 East 33rd Stree; New York, NY 1001; Tlf: (212) 889-221; Fax: (212) 689-926; Tlf: (800) 622-901; E-post: info @ kidne; Internett: http: //www.kidne; NIH / National Institute of Allergy og smittsomme sykdommer; Office of Communications og Regjerings forhold; 6610 Rockledge Drive, MSC 661; Bethesda, MD 20892-661; Tlf: (301) 496-571; Fax: (301) 402-357; Tlf: (866) 284-410; TDD: (800) 877-833; E-post: ocpostoffice@niaid.nih.go~~V; Internett: http://www.niaid.nih.gov; NIH / National Institute of Diabetes, Digestive og nyresykdom; Office of Communications & Public Liaiso; Bldg 31, Rm 9A0; 31 Center Drive, MSC 256; Bethesda, MD 20892-256; Tlf: (301) 496-358; E-post: NDDIC@info.niddk.nih.go; Internett: http://www2.niddk.nih.gov; Verdens helseorganisasjon (WHO, Avenue Appia 2; Genève 27, 121, Switzerlan, Tel: 4122791211, Faks: 4122791311; Internett: http://www.who.int/en; Genetiske og sjeldne sykdommer (GARD) Informasjon Cente, PO boks 812, Gaithersburg, MD 20898-812, Tel: (301) 251-492, Faks: (301) 251-491, Tlf: (888) 205-231, TDD: (888) 205-322, Internett: http: //rarediseases.info.nih.gov/GARD/

Dette er et utdrag fra en rapport fra National Organization for sjeldne diagnoser (NORD). En kopi av den fullstendige rapporten kan lastes ned gratis fra NORD nettsiden for registrerte brukere. Hele rapporten inneholder tilleggsinformasjon, inkludert symptomer, årsaker, berørte befolkningen, relaterte lidelser, standard og investigational behandling (hvis tilgjengelig), og referanser fra medisinsk litteratur. For en fulltekstversjon av dette emnet, kan du gå til www.rarediseases og klikk på Rare Disease Database under “Rare Disease Information”.

Informasjonen som er gitt i denne rapporten er ikke ment for diagnostiske formål. Det er gitt kun for informasjonsformål. NORD anbefaler at berørte enkeltpersoner søke råd eller veiledning av sine egne personlige leger.

Det er mulig at tittelen på dette emnet er ikke navnet du valgte. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (e) og Disorder Subdivision (e) som omfattes av denne rapporten

Denne sykdommen inngang er basert på medisinsk informasjon som er tilgjengelig gjennom det tidspunkt ved enden av emnet. Siden NORDs ressursene er begrenset, er det ikke mulig å holde hver oppføring i den sjeldne sykdommen Database helt oppdatert og nøyaktig. Ta kontakt med etatene oppført i Resources for den mest oppdaterte informasjonen om denne lidelsen.

For ytterligere informasjon og hjelp om sjeldne lidelser, vennligst kontakt National Organization for sjeldne diagnoser ved postboks Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, telefon (203) 744-0100, nettsted www.rarediseases eller e-post foreldreløs @ rarediseases

Sist oppdatert: 2/7/201; Copyright 1989, 1991, 1995, 1997, 1998, 2000, 2010, 2013 National Organization for sjeldne diagnoser, Inc.

 fra National Organization for sjeldne diagnoser

klassisk hemolytisk uremisk syndrom; diaré -associated (D +) hemolytisk uremisk syndrom; shigatoxin-forbundet hemolytisk uremisk syndrom; typisk HU; Stx HUS [STEC HUS]

Ingen