tuberkulose (TB) og HIV-infeksjon

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår 11,4 millioner mennesker verden over er smittet med både Mycobacterium tuberculosis og HIV. Den primære årsaken til død hos dem smittet med både mikrober er fra TB, ikke AIDS. I USA, helseeksperter anslår om lag to av ti personer som har tuberkulose er også smittet med HIV.

En av de første tegnene på at en person er smittet med hiv kan være at han eller hun plutselig utvikler TB. Denne formen for tuberkulose forekommer ofte i områder utenfor lungene, spesielt når personen er i de senere stadier av AIDS.

Det er mye mer sannsynlig for personer smittet med M. tuberculosis og HIV for å utvikle aktiv tuberkulose enn det er for noen som er infisert bare med M. tuberculosis. Heldigvis kan TB sykdom forebygges og kureres, selv hos personer med HIV-infeksjon.

Mennesker smittet med både multiresistent tuberkulose (MDR TB) og HIV synes å ha en raskere og dødelig sykdom kurs enn gjør de med multiresistent tuberkulose bare. Hvis ingen medisiner er tilgjengelige, kan så mange som åtte av ti personer med både infeksjoner dø, ofte i løpet av måneder av diagnose.

Diagnostisering TB hos personer med HIV-infeksjon er ofte vanskelig. De har ofte sykdom symptomer som ligner på de av TB og kan ikke reagere på standard TB hudtest fordi deres immunforsvar ikke fungerer ordentlig. Røntgen, spytt tester og fysiske undersøkelser kan også unnlate å vise bevis for M. tuberculosis infeksjon hos personer smittet med HIV.