trypanblått intraokulært

Terapeutisk Klasse: Kirurgisk Aid, Ocular

Bruker For trypanblått

trypanblått er bare tilgjengelig med legens resept.

Ved avgjørelsen av å bruke en medisin, må risikoen ved å ta medisinen veies opp mot det gode det vil gjøre. Dette er en avgjørelse du og legen din vil gjøre. For trypanblått, bør de følgende anses

Fortell legen din dersom du noen gang har hatt noe uvanlig eller allergisk reaksjon på trypanblått eller andre legemidler. Også fortelle helsepersonell hvis du har noen andre typer allergier, for eksempel til mat, fargestoffer, konserveringsmidler eller dyr. For ikke-reseptbelagte produkter, lese etiketten eller paknings ingredienser nøye.

Passende studier utført hittil ikke har vist pediatrisk-spesifikke problemer som ville begrense nytten av trypanblått hos barn.

Passende studier utført hittil ikke har vist geriatrisk-spesifikke problemer som ville begrense nytten av trypanblått hos eldre.

Selv om visse legemidler ikke bør brukes sammen i det hele tatt, i andre tilfeller to forskjellige legemidler kan benyttes sammen selv om det kan forekomme en interaksjon. I disse tilfellene kan legen ønsker å endre dosen eller andre forholdsregler kan være nødvendig. Fortell din lege hvis du tar noen andre reseptbelagte eller reseptfrie (over-the-counter [OTC]) medisin.

Visse medisiner bør ikke brukes på eller rundt tidspunktet for å spise mat eller spise visse typer mat siden interaksjoner kan forekomme. Bruke alkohol eller tobakk med visse medisiner kan også forårsake interaksjoner å skje. Diskuter med din lege bruken av medisinen med mat, alkohol eller tobakk.

Før du bruker trypanblått

En lege vil gi deg trypanblått under øyekirurgi. Enhver ekstra mengde trypanblått vil bli vasket ut av øyet ved slutten av operasjonen.

Legen din vil ønske å sjekke fremdriften på jevnlige besøk i løpet av de første ukene etter at du mottar trypanblått.

Noen av trypanblått kan forbli i øyet for et par dager. Det kan hende at øyet eller tårer synes å være blå. Snakk med legen din hvis du har spørsmål.

Sammen med sine nødvendige effekter, kan en medisin føre til noen uønskede effekter. Selv om ikke alle disse bivirkningene kan oppstå, hvis de forekommer de trenger legehjelp.

Sjekk med din lege eller sykepleier umiddelbart dersom noen av følgende bivirkninger oppstår

Andre bivirkninger som ikke er nevnt kan også forekomme hos noen pasienter. Hvis du merker andre virkninger, sjekk med din lege.

bare Tilgjengelighet Rx Resept

Graviditet Kategori C Risiko kan ikke utelukkes

CSA Schedule N Ikke et kontrollert stoff

Godkjenning Historie Kalender Drug historie ved FDA

Ophthalmic Kirurgisk Farging VisionBlue, MembraneBlue, trypanblått oftalmisk

Riktig bruk av trypanblått

Forholdsregler når du bruker trypanblått

trypanblått bivirkninger

trypanblått oftalmisk