som er i faresonen for restless legs syndrom?

Restless legs syndrome (RLS) påvirker omtrent 5-15 prosent av amerikanerne. Mange som har RLS har familiemedlemmer med sykdommen.

RLS kan påvirke folk av alle etnisk gruppe, men sykdommen er mer vanlig hos folk av nordeuropeisk avstamning. RLS rammer begge kjønn, men kvinner er mer sannsynlig å ha det enn menn.

Antallet tilfeller av RLS stiger med alderen. Mange som har RLS er diagnostisert i midten alder. Personer som utvikler RLS tidlig i livet har en tendens til å ha en familie historie av sykdommen.

Folk som har visse sykdommer eller tilstander eller som tar visse medisiner er mer sannsynlig å utvikle RLS. (For mer informasjon, gå til “Hva er årsaken til Restless Legs Syndrome?”)

For eksempel, er graviditet en risikofaktor for RLS. Det oppstår vanligvis i løpet av de siste 3 månedene av svangerskapet. Lidelsen forbedrer vanligvis eller går bort etter fødselen. Noen kvinner kan fortsette å ha symptomer etter fødselen. Andre kvinner kan utvikle RLS igjen senere i livet.