når en nyfødt ikke består hørselsscreening: hvordan helsepersonell kan oppmuntre oppfølgingshøre evalueringer for nyfødte

Hvorfor ikke noen foreldre tilbake for en oppfølgingsundersøkelse?

Hva alle foreldre trenger å vite før de forlater sykehuset

Gratis publikasjoner fra NIDCD

Hvor kan jeg få mer informasjon?

Hvert år blir om lag 12 000 barn født med hørselstap i USA. Hvis hørselstap blir oppdaget under den “kritiske perioden” for barn å utvikle sin tale og språkferdigheter-fra fødsel til de første to til tre år av livet, de vil ha en mye bedre sjanse til å holde følge med sine jevnaldrende i lære språk og tale ferdigheter. Hvis de går glipp av denne kritiske perioden av utvikling, kan de falle langt bak sine jevnaldrende i disse områdene. Denne forsinkelsen i sin tur kan påvirke et barns evne til å lære og samhandle sosialt.

Medisinsk og tverrfaglig helsepersonell over hele USA har spilt en viktig rolle i å hjelpe identifisere hørselstap under barnets første levemåneder. Per juli 2003 har obligatoriske nyfødt hørselsscreeningprogrammer vært gjennomført i 38 stater og District of Columbia. Som et resultat, er omtrent 86,5 prosent av alle spedbarn nå screenet for hørselstap, vanligvis før de forlater sykehuset.

Men screening er bare begynnelsen på en vellykket bane for spedbarn som er døve eller tunghørte. Nyfødte som ikke består screening bør få en audiometrisk vurdering og medisinsk diagnose før barnet er tre måneder gammel. En audiograf er en helsearbeider som utfører en rekke tester for å finne ut om barnet har et hørselsproblem, og hvis så, type og alvorlighetsgraden av det problemet. En otolaryngologist, eller øre, nese og hals lege, vil prøve å finne ut årsaken bak et hørselstap og tilby behandling. Disse fagfolk vil hjelpe direkte foreldre eller andre omsorgspersoner til ressurser som kan hjelpe dem. (Se faktaark tale og språk utviklingsmessige milepæler.)

I år 2000 ble det bare omtrent halvparten av barna som ble henvist til en oppfølgingsundersøkelse brakt tilbake for en. Foreldre til døve eller tunghørte barn i denne gruppen var mye mindre sannsynlig å dra nytte av de mange ressurser som kan gi sine barn den beste starten mulig og den beste langsiktige resultatet.

En arbeidsgruppe av National Institute on døvhet og Other Communication Disorders identifisert flere viktige faktorer når det gjelder hvorfor noen foreldre ikke tar med sine barn tilbake for en oppfølgingsundersøkelse. De konkluderte med at antall barn som kommer tilbake for oppfølgningen kan økes dersom

Noen av de mest omtalte årsakene til den lave svarprosenten er inkludert nedenfor, sammen med kommunikasjonstiltak at du som lege, kan iverksette for å bidra til å forbedre resultatet.

Følgende titler er bare et utvalg av de som er tilgjengelige for gratis på nettstedet. Spansk versjon er også tilgjengelig for hver av titlene nedenfor. Papirkopier kan bestilles fra Clearinghouse og reproduseres uten omkostninger.

Clearinghouse har ytterligere informasjon om tale- og språkutvikling, kommunikasjon alternativer, cochlea implantat, høreapparater, amerikansk tegnspråk, og andre emner som dekkes i dette faktaarket. Se “Hvor kan jeg få mer informasjon?” For vår kontaktinformasjon.

Kontakt Clearinghouse å bli lagt til vår e-postliste. Du vil motta halvårlige brev Inside og en kopi av vår nasjonale katalogen av ressurser.

opprettholder en katalog av organisasjoner som kan svare på spørsmål og gi trykt eller elektronisk informasjon om hvordan helsepersonell kan oppmuntre oppfølgingshøre evalueringer for nyfødte. Vennligst se liste over organisasjoner i www.nidcdernment / katalog.

Bruk nøkkelordene for å hjelpe deg med å søke etter organisasjoner som er relevante for hvordan helsepersonell kan oppmuntre oppfølgingshøre evalueringer for nyfødte

For mer informasjon, flere adresser og telefonnumre, eller en trykt liste over organisasjoner, kontakt

 04-5490, august 2003

For mer informasjon, kontakt informasjons Clearinghouse.