jur vask concentrate175

HOLD UTILGJENGELIG FOR BARN

IKKE for menneskelig bruk

Farlig ved svelging, irriterende for øynene.

store mengder vann eller melk. IKKE fremkalles. Få umiddelbar oppmerksomhet. Unngå gjentatt kontakt med

hud og hender. Bruk gummihansker for å unngå hudirritasjon. Hvis det oppstår kontakt, vask grundig med rent vann.

FARE: CHEMTREC 800-424-9300

Jur WASH # 175 utvannet på en gang per fem liter vann gir en effektiv vasking

oppløsning av minst 25 deler pr million (ppm).