hva gjør en lunge ventilasjon / perfusjon scan showet?

En lunge ventilasjon / perfusjon (VQ) scan viser hvor godt luft og blod strømmer gjennom lungene. Normale Resultatene viser full air og blodtilførsel til alle deler av lungene.

Hvis luftstrømmen er normalt, men blodstrømmen ikke er det, kan du ha en lungeemboli (PE). En PE er en plutselig blokkering i en lungearterien. Blokkeringen vanligvis er forårsaket av en blodpropp som reiser til lungen fra en vene i benet.

Resultatene av skanningen viser om du er i høy, middels eller lav risiko for en PE. Men en VQ skanne alene vil ikke bekrefte om du har en PE. En scan som viser lav blodstrøm i flekker kan reflektere andre lungeproblemer, som for eksempel lungeskade fra KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom).

Legen bruker VQ skanningsresultat sammen med resultater fra en fysisk eksamen, brystet x ray, og andre tester å stille en diagnose.