hva er risikoen for koronar angiografi?

Koronar angiografi er et vanlig medisinsk test. Det fører sjelden til alvorlige problemer. Imidlertid kan komplikasjoner omfatter

Andre, mindre vanlige komplikasjoner omfatter

Som med en hvilken som helst prosedyre som involverer hjertet, kan komplikasjoner noen ganger være dødelig. Dette er imidlertid sjelden med koronar angiografi.

Risikoen for komplikasjoner er høyere hos personer som er eldre og de som har visse sykdommer eller tilstander (som kronisk nyresykdom og diabetes).