hva er Lymfekreft?

Lymfom er kreft som begynner i smitte-kampene celler i immunsystemet, kalt lymfocytter. Disse cellene er i lymfeknuter, milt, thymus, benmarg og andre deler av kroppen. Når du har lymfom, lymfocytter forandre seg og vokse ut av kontroll.

importan; Det er mulig at den viktigste tittelen på rapporten Hodgkins sykdom er ikke navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (r) og uorden underavdeling (er) som omfattes av denne rapporten.

Non-Hodgkin og Hodgkin lymfom hver påvirke en annen type lymfocytter. Hver type lymfom vokser i et annet tempo og reagerer ulikt på behandling.

Selv om lymfom er kreft, er det veldig behandles. Mange tilfeller kan også bli kurert. Legen din kan hjelpe deg å finne riktig behandling for din type sykdom.

Lymfekreft er forskjellig fra leukemi. Hver av disse kreftformene begynner i en annen type celle.

Lymfom er heller ikke det samme som lymfødem, som er en samling av væske som dannes under huden når lymfeknutene er skadet.

Non-Hodgkin: De fleste med lymfom har denne type; Hodgkin

Forskerne vet ikke hva som forårsaker lymfom i de fleste tilfeller.

Du kan være mer sannsynlig å få det hvis du

Advarsel tegn på at du kanskje har lymfom inkludere

Mange av disse symptomene kan også være advarsel tegn på andre sykdommer. Se legen din for å finne ut sikkert om du har lymfom.